Contact Information

 • Adress: T.C. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, KutlubeyKampüsü, Bartın / Türkiye
 • Tel: (+90) 3785011000
 • E-mail: bk(@)bartin.edu.tr

Research Interests  

Differential Geometry, Robotics, Motion Geometry

Affiliation

 • Professor : January 08.1996
 • Associate Professor : October 01.1991
 • Assistant Professor : December 11.1983

Education

 • Ph.D in Ankara University, Advisor: Professor Hilmi Hacısalihoğlu, 28-10-1982 Dissertation:
 • M.S  in Ankara University, Advisor: Professor Hilmi Hacısalihoğlu, 15-01-1980 Master’s Thesis:
 • B.A in Atatürk University, Faculty of Science, Department of Mathematics, 1975

Ph.D Students

 • Halit Gündoğan, (C-Silindir Lie Grubu ve E3 Üzerindeki C∞-Etkisi) C-cylinder lie group ad its C∞-action on the E3, Gazi University,  Institute of Science, 1990, Ankara
 • Hasan Hüseyin Uğurlu,( R3 Minkowski Uzayında Lie Grup Yapıları ve C∞- Etkiler) Lie group stuructures on the R3 Minkowski 3-space and C∞- actions, Gazi University,  Institute of Science, 1991, Ankara
 • Sırrı Aydıntan,( Bir Eğri Boyunca 2-Parametreli Uzay Hareketi ve Yörünge Yüzeyleri) Two parameters motion along a space curve and orbit surface , Gazi University,  Institute of Science, 1993, Ankara
 • Şakir İşleyen, (MRG  İçin Bir Lineer Model Ve Kuaterniyon Operatörü) A Linear model for MRG and quaternion operator, Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2000, Van
 • Şenay Baydaş, (2×3R Sabit Çatı Değişimli Robotik Modelleme) 2x3R robotics modelling with constant frame changing, Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2006, Van
 • Semra Saraçoğlu, (Kilit ve Anahtarların Matematiksel Modellemesi) Mathematical modelling of locks and keys, Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2007, Van

MBA Students

 • Sırrı Aydıntan, (Matris Lie Gruplarının  Lie Cebiri) Lie Algebra of Matrix Lie Groups, Gazi University,  Institute of Science, 1986, Ankara
 • Halit Gündoğan, (Dual Lıe Grubunun Dual Manifold Üstünde Bir C∞- Etkisi Ve Ötelemeler İçin Bazı Karakterizasyonlar) The C∞- action of Dual Lie group on Dual manifolds and some cracterizations of translation, Gazi University,  Institute of Science, 1986, Ankara
 • Hasan Hüseyin Uğurlu, Süper Manifoldlar Üstünde Süper Vektör Uzayı Yapıları ve Süper Eğriler, Gazi University,  Institute of Science, 1987, Ankara
 • Nevzat Emin, (ID3 Uzayının Banach  Cebiri Yapısı ve Manifold Yapısı) The Banach algebra and manifold structure on ID3 space, Gazi University,  Institute of Science, 1988, Ankara
 • Mehmet Sıtkı Harem, (Genelleştirilmiş Silindirik Helis Hareketi) Generalized cylindrical helix motion,  Gazi University,  Institute of Science, 1988, Ankara
 • İ. Hakkı Çubukçu, (Geometriye Ait Bazı Teoremlerin Mekanik Açıdan İspatı) On the proofs of some of the theorems in geometry from the mechanical point of view, Gazi University,  Institute of Science, 1990, Ankara
 • İdris Görmez, Lorentz Düzleminde Hareket Geometrisi, Gazi University,  Institute of Science, 1990, Ankara
 • Müjgan Özkoç , (Robot Manipulatörlerin Hareket Denklemleri ve Diferensiyel Geometri Açısından Bir Yaklaşım) Motion equations of robot manipulators and an approach from the point of wiew differential geometry,  Gazi University,  Institute of Science, 1990, Ankara
 • Tahir Karaşiray, (Holditch Teoreminin Uygulamaları) Applications of Holditch theorem,  Gazi University,  Institute of Science, 1991, Ankara
 • Deniz Hava Deniz, (Kuaterniyonların Lie Grubu, Lie Cebiri Yapıları ve  Dönme Operatörü) Lie group and Lie algebra of quaternion and using quaternions as rotation operator, Gazi University,  Institute of Science, 1992, Ankara
 • Şakir İşleyen,( Ortagonal Uzaylar ve Screw Sistemler) Orthogonal Spaces and Screw Systems, Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 1995, Van
 • Mehmet Aydın, (Mekanizma Tasarımında Temel Bir Araç Olarak Katı Cisim Yer Değiştirmeleri Lie Gurubu) The Rigid body displacements a fundamental tool, for mechanism design, Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2002, Van
 • Turan Yenitürk, (Hız, İvme, Fırlatma Analizi ile İlgili Bağlantılar ve Screw Teorisi) Correlation connected with speed, acceleration, hurling analysis and screw theory, Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2002, Van
 • Kadir Gemici , Vida Eksenleri Cebirinde Açısal Hız Ve Açısal  İvmenin Tayini,  Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2003, Van
 • Semra Saraçoğlu, (Programlanabilir Makinaların Kinematiği) Kinematics of programmable machines , Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2003, Van
 • Bahadır Kutlu, (Brownian Hareketi ve Brownian Yüzeyler) Brownian motion and Brownian surfaces, Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2006, Van
 • Sultan Özdemir, (Holditch Teoreminin Lie Grup Etkileriyle İfadesi) Inspection with Lie group actions for Holditch theorem, Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2007, Van
 • Çiğdem İnci, (Oyun Teori) Game theory, Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2009, Van
 • Alper Gülle, (Antiprizmalar) Antiprisms, Yuzuncu Yil University, Institute of Science, 2009, Van
 • Yasemin Karatekin Alkoç, Aile İşletmelerinde Nesiller Arası Yönetici Profillerindeki Değişim: Van İli Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, Van

Teaching

Undergraduate Courses

Analytical Geometry, Linear Algebra, Differential Geometry, Calculus, Differential Equations, Projective Geometry, Mathematical Economics, Econometrics

Graduate Courses

Motion Geometry, Theoretical Kinematics,  Differentiable Semi  Riemannian Geometry, Lorentz Geometry, Lie Groups and Lie Algebra, Robots  Kinematics, Econometrics, Strategy and Strategical Management, Game Theory, Management and Leadership

Publications

Symposium (International)

 • Tunç, C.,   Karakaş, B., About boundedness of solutions of nonlinear vector differential equations of  third order,  14th Summer St. Petersburg Meeting in Mathematical Analysis , June 6 - 11, 2005, Saint-Petersburg, Russia
 • Saraçoğlu, S.,  Karakaş, B., Locks And Keys: Their History From Past To Present,  XXIII International Congress of History of Science and Technology, 28 July -2 August, 2009, Budapest Hungary
 • Karakas, B., Baydas S., Deformation Product on Rn and Matlab Applications, The International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems, 6-9 October 2011, University Politecnica of Bucharest, Romania
 • Baydas, S., Karakas, B., Matlab Applications of Cone Surfaces of 1-parameter Motion, The International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems, 6-9 October 2011, University Politecnica of Bucharest, Romania
 • Karakas, B., Baydas S., Umbrella Motion in R3, 1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, September 03-07, 2012, Prishtine, Kosovo
 • Karakas, B., Baydas, S., Umbrella Surfaces in R3 as an Orbit Surfaces, 1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,September 03-07, 2012, Prishtine, Kosovo
 • Karakas, B., Baydas, S., Lie Group Structure on nxn Markov Matrix, International Conference on Pure and Applied Mathematics, August 25-28, 2015, Van, Turkey
 • Baydas, S., Karakas, B., Group Structure of Markov Polygons, International Conference on Pure and Applied Mathematics, August 25-28, 2015, Van, Turkey

Symposium (National)

 • Karakaş, B.,  Bir Yüzeyin Bir Diğer Yüzey Üzerinde Kaymaksızın Yuvarlanması”,  2. Ulusal Mekanik Kongresi, Eylül-1983, Bursa.
 • Karakaş, B.,  Uğurlu, H. H.,  Minkowski 5-Uzayında  Lie Grubu ve - Etkiler,  5. Ulusal Matematik Sempozyumu’’, Adapazarı, 1992.
 • Karakaş, B.,  Gündoğan, H.,  Lorentzian Circle as Lie Group and A C∞- Action on Lorentz  Spaces of Two Dimension L2, Atatürk Üniv.  40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu, 20-22 Mayıs 1998, Erzurum
 • Karakaş, B.,  Gündoğan, H.,  Kuadrik Çarpım ve Kuadrik Yüzeyler,  Atatürk Üniv.   40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu, 20-22 Mayıs 1998, Ulusal Matematik Sempozyumu , Mayıs-1998 , Erzurum.
 • Karakaş, B. , Ak, R., Kamu Yönetiminde Performans Yönetimi Önemli midir?,  Kamu Yönetiminde Kalite III. Ulusal Kongresi, Aralık-2003  TODAİ, Ankara
 • Karakaş, B. , Yaralı, A., Kamu Yönetiminden Bilgi Yönetimine, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi,  Osman Gazi Üniversitesi  25 – 26  Kasım  2004, Eskişehir
 • Karakaş, B. , Saraçoğlu, S., Sarkaçlı Vida Hareketi, VI. Geometri Sempozyumu 1-4 Temmuz , Uludağ Üniversitesi ,2008, Bursa
 • Karakaş, B. , Baydaş, Ş., Özdemir, S., Syncronized Motion Between The Intersecting Planes, VII. Geometri Sempozyumu 7-10 Temmuz, 2009, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir
 • Baydaş, Ş., Karakaş, B. , Periyodik Olarak Atlama Yapan Hareketli Pol Noktalı Düzlemsel Hareket”, VIII. Geometri Sempozyumu, 29 Nisan/ 2 Mayıs 2010, Akdeniz Üniversitesi. Antalya
 • Karakaş, B. , Matematiğin Yön Arayışındaki 19. yy Kavşağı, 9. Matematik Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010, KTÜ Trabzo
 • Baydaş, Ş., Karakaş, B. , A Group Structure on S2, IX. Geometri Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sayfa 55, 07-10 Haziran 2011, Samsun, Türkiye
 • Karakaş, B. , Baydaş, Ş., An Action of a Regular Curve on R3 and Matlab Application, XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Sayfa 41, 07-10 Eylül 2011, Bursa, Türkiye
 • Karakaş, B. , Baydaş, Ş., Application of Meusnier's Sphere of Saddle Surface in Game Theory, X. Geometri Sempozyumu,  Balıkesir Üniversitesi, 13-16 Haziran 2012,  Balıkesir, Türkiye
 • Baydaş, Ş., Karakaş, B. , Multiple Motion with One Center, X. Geometri Sempozyumu,  Balıkesir Üniversitesi, 13-16 Haziran 2012,  Balıkesir, Türkiye
 • Karakaş, B. , Baydaş, Ş., Special Type Stochastic Markov Lie Groups , XI. Geometri Sempozyumu , Ordu Üniversitesi, 1-5 Temmuz 2013, Ordu, Türkiye
 • Karakaş, B. , Historical Process of Philosophy of Geometry and Fundamentals of Geometrical Thinking, XI. Geometri Sempozyumu, Ordu Üniversitesi, 1-5 Temmuz 2013, Ordu, Türkiye

Books

Employment History

 • Mathematics Teacher, High School of Erzurum Atatürk Lisesi (Highschool) (31-12-1975, 24-12-1976)
 • Assistant, Atatürk University, High School of Main Sciences  and  Foreign Languages ( 24-12-1976, 14-11-1982)                                                                          
 • Dr. Assistant, Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty (28-10-1982 , 14-11-1983)
 • Gazi University Faculty of Arts and Sciences MathematicsDepartment (Assistant Professor 14-11-1983,  18-11-1991) (Associate Professor: 18-10-1991, 08-01-1996 )
 • Professor, Yüzüncü Yil University Faculty of Arts and Sciences (08-1-1996 / 18-11-1996)
 • Gaziosmanpaşa University Faculty of Arts and Sciences (20-11-1996 / 20-12- 1998)
 • Professor , Yüzüncü Yıl University Faculty of Arts and Sciences Prof. Dr. (08-1-1999 / 16-07-2008 Emarutus)
 • Professor , Yüzüncü Yıl University Faculty of Economic and Administrative Sciences,  (16-10-2008)
 • Professor, Bartın University, Faculty of Science, Department of Mathematics, (11-11-2020)

Managerial Works

 • Dean  V, Yüzüncü Yıl University Faculty of Arts and Sciences (01-1996,15-10-1996)                                                              
 • Dean, Gaziosmanpaşa University  Faculty of Arts and Sciences (20-10-1996, 20-11-1998)
 • Dean, Gaziosmanpaşa University   Faculty of Economic and Administrative Sciences (01- 05-1996 , 20-11-1998)
 • Dean, YYU, Faculty of Economic and Administrative Sciences, (08-01-1999, 16-07-2008)
 • Dean, Bartın University Faculty of Science (15-11-2020)
 • Görüntüleme: 6113